Division

Chairman

The Danish Society of Molecular Spectroscopy
(Dansk Forening for Molekylspektroskopi)
Jørgen Skibsted
The Danish Society of the History of Chemistry
(Dansk Selskab for Historisk Kemi)
Carl Th. Pedersen
The Danish Society of Environmental Chemistry
(Dansk Selskab for Miljøkemi)
Martin Hansen
The Division of Organic Chemistry
(Sektionen for Organisk Kemi)
Christian A. Olsen
The Division of Theoretical Chemistry
(Sektionen for Teoretisk Kemi)
Casper Steinmann      
The Division of Inorganic Chemistry
(Sektionen for Uorganisk Kemi)
Christian Dirk Buch

 Bo Svensmark

Danish Society for Medicinal Chemistry and Chemical Biology Dansk Selskab for Medicinalkemi og Kemisk Biologi

 Trond Ulven

The Division of Pharmaceutics and Biopharmacy              Sektionen for Farmaci og Biofarmaci

 Judith Kuntsche