Danmarks Naturvidenskabelige Akademis uddeling af Ph.d. pris

 

 

Danmarks Naturvidenskabelige Akademi

Sekretariat: Bygning 310, DTU, 2800 Kgs. Lyngby, Tlf.: 45 25 23 07, 
dna@kemi.dtu.dk, www.danaak.dk 
 
__________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                            

P R E S S E M E D D E L S E 

DNA’s Ph.d. Pris 2021

__________________________________________________________________________________________

 

Danmarks Naturvidenskabelige Akademi har tildelt Mikkel V. Larsen, Xanadu Quantum Technologies, Toronto, Canada, Akademiets Ph.d. Pris for 2021.

Mikkel dimitterede i 2021 fra DTU Fysik med Ph.d.-afhandlingen ”Continuous Variable Cluster State Computation”. Arbejdet fremstår som et stort velgennemført og meget produktivt studie som bidrager til udviklingen af optisk skalerbare kvantecomputere, som repræsenterer et enormt teknologisk og samfundsmæssigt potentiale.

Mikkel har leveret videnskabeligt arbejde på internationalt allerhøjeste niveau og udvist en høj grad af forskningsmæssig modenhed. Hans arbejde har resulteret i otte publikationer, heraf fem som førsteforfatter i high impact journals som Science og Nature Physics. Hans publikationer er allerede på nuværende tidspunkt blevet citeret usædvanligt hyppig. Han er desuden en af tre opfindere på et patent som beskriver arkitekturen for en optisk kvantecomputer.

I Mikkels Science artikel fra 2019 demonstreres optisk generation af en meget stor kvante-korreleret klynge-tilstand (’entangled cluster state’) der kan danne basis for kvante-beregninger baseret på målinger, i stedet for individuel styring af separate kvante-bits. Metoden der er baseret på optiske komponenter og fibre, kan opskaleres til større systemer. 

Mikkel forsvarede sin afhandling ved DTU i april 2021. Han er nu ansat ved Xanadu Quantum Technologies, Toronto, Canada, og er videre i en international karriere inden for kvanteteknologi.

 

___________________________________________

Yderligere information om tildelingen af årets Ph.d. pris 2021 kan fås hos sekretæren for Danmarks Naturvidenskabelige Akademi professor Niels J. Bjerrum, e-mail nibj@dtu.dk, tlf. 45 25 23 07