Generalforsamling 2020

https://ucph-ku.zoom.us/j/68700838977?pwd=UDFscXZsZ1hxRVZkWCtFL0M1TnZEZz09

Meeting ID: 687 0083 8977
Passcode: 514907

Referat kan findes her: Referat

 

Ordinær generalforsamling i Kemisk Forening med følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Status for hovedforeningen og forelæggelse af hovedforeningens regnskab til godkendelse.

4. Budget 2020-21.

     Repræsentantskabet foreslår uændret kontingent for det kommende år.

5. Status for sektionerne i Kemisk Forening.

6. Beretninger fra repræsentanter for stående udvalg.

7. Beretning fra IUPAC.

8. Valg af formand

        Jesper Bendix genopstiller som formand.

8. Præsentation af bestyrelsesmedlemmer for perioden 2020-2021

9. Eventuelt

 

 

København,15. november 2020

Jesper Bendix