Generalforsamling i KF mandag 28. nov || General assembly Monday 28th nov

#### ENGLISH BELOW #####

 

Kære medlem af Kemisk Forening,

 

Mandag d. 28/11-22 afholdes Kemisk Forenings generalforsamling i auditorium 7 på HC Ørsted Instituttet (Universitetsparken 5, 2100 København Ø) klokken 17:00. 

 

Til generalforsamlingen vil lektor Kira Astakhova (DTU) holde et foredrag med titlen: "Antiretroviral therapy in the brain using RNA aptamers and peptides”.

 

Dagsordenen for mødet, budget (inklusiv kontingenter) for foreningen det kommende år og det reviderede regnskab for det forgangne foreningsår samt statusser for sektionerne i foreningen kan findes nedenfor. Endvidere kan det nævnes at Jesper Bendix genopstiller som formand, og at Torsten Ørhøj genopstiller som revisor. 

 

Efter generalforsamlingen vil der være smørrebrød. De som ønsker at deltage i spisning af smørrebrød skal skrive til Christian Buch på følgende mail secretary@chemsoc.dk senest torsdag 24/11-22. 

 

På vegne af Kemisk Forenings Repræsentantskab,

Christian Buch

Sekretær i Kemisk Forening

 

Indkaldelse til generalforsamling

Regnskab for 2022

Budget for 2022/2023

Status for Dansk Selskab for Historisk Kemi

Status for Sektionen for Teoretisk Kemi

Status for Sektionen for Uorganisk Kemi

Status for Sektionen for Organisk Kemi

Status for Selskabet for Analytisk Kemi

Status for DSMBK

 

#####################################

 

Dear member of The Danish Chemical Society,

 

On Monday November 28th the society will hold its annual general assembly. This will take place in auditorium 7 at HC Ørsted Institute (Universitetsparken 5, 2100 København Ø) at 5:00 pm. 

 

At the general assembly assoc. prof. Kira Astakhova (DTU) will give a talk entitled: "Antiretroviral therapy in the brain using RNA aptamers and peptides"

 

You can find the agenda for the meeting, a budget (including membership fees) for the next year, the financial accounting and the status of the divisions within the society above. Moreover, Jesper Bendix is electable as president of the society for one more year. Torsten Ørhøj wants to continue being the accountant for the society. 

 

After the general assembly there will be dinner (smørrebrød). If you would like to participate in the dinner please write an email to secretary@chemsoc.dk no later than Thursday November 24th. 

 

On behalf of the board of The Danish Chemical Society,

Christian Buch

Secretary of The Danish Chemical Society